Șef birou – Primăria Municipiului AradȘef birou

Primăria Municipiului Arad

12 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul salarizare cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad, judeţul Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 16 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1) Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2 în Monitorul Oficial al României nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2) Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 525/02.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3) Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
4) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IV, Capitolul III Venituri din salarii şi asimilate salariilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
5) Legea 53/2003 Codul Muncii, Titlul IV Salarizarea, republicată în Monitorul Oficial nr. 345/18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
6) Ordonanţa de urgenţă nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial nr. 1074/29.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
7) Ordin nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui C.N.A.S. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 31/12.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare;
8) Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job