Șef birou – Primăria Comunei Muntenii de Jos, judeţul VasluiȘef birou

Primăria Comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui

10 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 12 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosaranfp143]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici, republicata 2, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 500/2002 privind Finanţele Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Titlul IX Impozite şi taxe locale din H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;
10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;
11. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job