Șef birou – Primăria comunei Coşereni, judeţul IalomiţaȘef birou

Primăria comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa

17 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Birou financiar contabil, impozite şi taxe, achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003.
2. Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2 în Monitorul Oficial al României nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 525/02.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 53/2003 Codul Muncii, Titlul IV Salarizarea, republicată în Monitorul Oficial nr. 345/18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea contabilităţii nr. 82 din 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job