Șef birou – Primăria Comunei Corbii Mari, judeţul DâmboviţaȘef birou

Primăria Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa

31 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul financiar, contabil, taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 20 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1 Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (republicată 2), cu modificările si completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicat;
3.Constitutia Romaniei, republicata
4.Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.227/2015/2015 privind Codul Fiscal- Titlul IX şi X;
6.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală-Titlul VII.
7.Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările ulterioare;
8.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.
10.Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind anagajarea , lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale , cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job