Șef birou – Ministerul Apărării NaţionaleȘef birou

Ministerul Apărării Naţionale

13 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul marketing promovare profesie militară – Direcţia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • pentru persoana declarata „Admis” la concurs se va solicita eliberarea de către ORNISS a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru nivelul – naţional – ,,Strict secret; NATO, NATO Confidenţial”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată;
5. Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare – cap. 2;
6. Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare – cap. 1 şi cap. 2;
7. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 270/2015 privind statutul rezervistului voluntar;
10. Carta albă a apărării, 2017 aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 96/2017 – cap. 5. Politici privind managementul integrat al resurselor de apărare – Managementul resurselor umane;
11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.76/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activităţile de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale;
12. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile MApN, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job