Şef birou II și inspector I debutant – Primăria Municipiului PiteştiŞef birou II și inspector I debutant

Primăria Municipiului Piteşti

7 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere/execuție vacante, după cum urmează:

a) 1 funcţie publică de conducere vacantă de Şef Birou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanţă Corporativă, gradul II;
b) 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Monitorizare Servicii Publice, Guvernantă Corporativă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

A. Pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef birou – Birou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanţă Corporativă:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare de minimum 5 ani;
competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;

B. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Monitorizare Servicii Publice, Guvernanţă Corporativă:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice/administraţie publică;
competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 ianuarie 2019, termen limită de depunere a dosarelor;
  • 11 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 15 februarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr. 24, intrarea D, Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12, telefon 0372/481.819.

Apply for this Job