Şef birou II – Primăria Municipiului SloboziaŞef birou II

Primăria Municipiului Slobozia

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Slobozia, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de șef birou, grad profesional II al Biroului Evidenţă Patrimoniu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • absolvenţi de studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, juridice sau administrative;
  • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 octombrie 2017, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 16 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Slobozia din str. Episcopiei nr. 1, Județul Ialomița, telefon: 0243/231.450, interior 176.

Apply for this Job