Șef birou I – Direcţia de Asistenţă Socială HunedoaraȘef birou I

Direcţia de Asistenţă Socială Hunedoara

18 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Hunedoara organizează concurs de promovare în funcția publică de conducere, vacantă, de șef birou, clasa I (ID POST 531786) în cadrul Biroului de Monitorizare Persoane cu Dezabilități și a Asistenților Personali din Serviciul Administrarea și Acordarea Serviciilor Sociale Specializate din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere – minimum 5 ani;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe administrative/ economice/ juridice/ asistență socială sau inginerești;
  • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile art. 623 din Codul Administrativ, aprobat prin O.U. nr. 57/2019.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – Hunedoara, Str. Libertății nr. 17;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la Direcţia de Asistenţă Socială Hunedoara, Bd. Libertății nr. 26A, telefon 0254.712.079, interior 220.

Apply for this Job