Șef birou – Consiliul Județean PrahovaȘef birou

Consiliul Județean Prahova

7 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu, dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 11 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei;
Legea nr.188/08.12.1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/18.02.2004 – privind Codul de conduita al functionarilor publici republicată;
Legea nr. 215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
Legea nr. 672/19.12.2002 – privind auditul public intern, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
O.M.F.P. nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
OSGG nr. 600/7.05.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job