Șef birou, clasa I, în cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar – Primăria Municipiului AradȘef birou, clasa I, în cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar

Primăria Municipiului Arad

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, clasa I, în cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului (studii universitare dc licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: domeniul fundamental de ierarhizare: Științe inginerești – ramura de știință: Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul dc licență: agronomic conform H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162.

Apply for this Job