Șef birou – Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă BucureştiȘef birou

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

22 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul analiza pieţei muncii din cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

•Legea nr.202/2006, privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M., cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
•Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 188 / 1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.7 / 2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
•H.G. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr. 174 / 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ;
•Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr. 377 / 2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G.nr. 278/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;
•Ordinul nr. 85 / 2002, privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, cu modificările şi completările ulterioare ;
•H.G. 277/2002, privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă ;
•HG 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră ;
•Lege nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015 privind economia socială cu modificările şi completările ulterioare ;
•Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. 855/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
•OG nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job