Secretar – Primăriile Comunelor Homoroade, Cehal, Oraşu Nou, CămârzanaSecretar

Primăriile Comunelor Homoroade, Cehal, Oraşu Nou, Cămârzana

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de secretar al comunei Homoroade, secretar al comunei Cehal, secretar al comunei Oraşu Nou, secretar al comunei Cămârzana, judetul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • secretar al comunei Homoroade:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • secretar al comunei Cehal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • secretar al comunei Oraşu Nou:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • secretar al comunei Cămârzana:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • secretar al comunei Homoroade:
  • Constitutia Romaniei
  • Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 119/19996 privind starea civila
  • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
  • OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 18/1991 privind aplicarea legilor fonfului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare
 • secretar al comunei Cehal:
  • Constitutia Romaniei
  • Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 119/19996 privind starea civila
  • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
  • OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 18/1991 privind aplicarea legilor fonfului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare
 • secretar al comunei Oraşu Nou:
  • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si santinarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 18/1991 privind aplicarea legilor fonfului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare
  • OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 • secretar al comunei Cămârzana:
  • Constitutia Romaniei
  • Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 119/19996 privind starea civila
  • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
  • OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 18/1991 privind aplicarea legilor fonfului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job