Secretar general – Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna MărișelSecretar general

Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Mărișel

28 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Mărișel, județul Cluj, cu sediul în comuna Mărișel, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de de secretar general al Unității Administrativ Teritoriale Comună Mărișel.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin, (2); respectiv vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 5 ani;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cai modificările și completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
 • în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă, sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) și art 468 alin. (2) lit a), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:
  • persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);
  • persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
  • persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 noiembrie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relații suplimentare se obțin la nitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Mărișel, județul Cluj, cu sediul în comuna Mărișel, județul Cluj, telefon 0264334161.

Apply for this Job