Secretar general, șef serviciu (2 posturi) – Primăria Municipiului BuzăuSecretar general, șef serviciu (2 posturi)

Primăria Municipiului Buzău

9 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice de conducere vacante, de : secretar general al municipiului Buzău, respectiv șef serviciu în cadrul Serviciului Financiar – Cantabil, Direcția Economică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condițiile specifice pentru funcția publică de conducere, specifici, de secretar general al municipiului Buzău, în conformitate cu prevederile art, 465 alin. (3) și prevederile art. 468 alin, (2), lit, b) din O.U.G. nr, 57 2019 privind Codul administrativ:
  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, administrative sau științelor politice;
  studii universitare de master în domeniul administrației publice sau cu diplomă echivalentă, conform art. 153, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: minimum 7 ani.
 • Condițiile specifice pentru funcția publică de conducere, de șef serviciu – Serviciul Financiar – Contabil, Direcția, Economică, în conformitate cu prevederile art 465 alin. (3) și prevederile art. 468 alin. (2), lit, a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  studii universitare de master în domeniul administrației publice sau cu diplomă echivalentă, conform art. 153, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 ianuarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Buzău, din Buzău, Piața Daciei nr. 1, la camera nr. 23 și la telefon 023 8/721407(secretarul comisiei de concurs: doamna Andra Tudose- Alexandru). Bibliografia și condițiile de participare la concurs se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău.

Apply for this Job