Secretar general – Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, județul ConstanțaSecretar general

Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța

4 septembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța – Compartiment secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă În specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
  • Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor ari. 153, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.

   În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art, 465 alin. (3) și art. 468 alin. (2) lit a), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la ari. 468 alin. (2) lit. a);

b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;

c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

   În situația prevăzută la alin. (1). ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei se face pe perioadă nedeterminată, cu obligația absolvirii cu diplomă a studiilor universitare de master, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, în termen de 4 ani de la data numirii, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din HG. nr. 611/2008 cu excepția termenului prevăzut la alin. (1).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 04 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 04 octombrie 2019, ora 10:00: interviul.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța, telefon: 0241/257.016, fax 0241/257.333 sau e-mail relatii_public@primaria-nbalcescu.ro

Apply for this Job