Secretar general – Primăria Comunei Cârţa, judeţul SibiuSecretar general

Primăria Comunei Cârţa, judeţul Sibiu

21 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Cârţa, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de secretar general al Unității Aministrativ-Teritoriale – Comuna Cârța.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să îndeplinească, condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
 • studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
 • în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) și art 468 alin. (2) lit a), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:
  a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art 468 alin. (2) lit. a);
  b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
  c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 10.00, proba scrisă;
 • 26 martie 2020, ora 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cârţa, Str. Principală nr. 23, judeţul Sibiu, de telefon 0269/521.101, e-mail secretar@comunacaita.ro.

Apply for this Job