Secretar general al comunei – Primăria Comunei Zăbrani, Județul AradSecretar general al comunei

Primăria Comunei Zăbrani, Județul Arad

30 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Zăbrani, Județul Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de secretar general al Comunei Zăbrani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte juridice, administrative sau stiinte politice;
 • studii universitare de master absolvite cu diploma în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare funcției publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;
  În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
  a. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ;
  b. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
  c. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Zăbrani, nr. 95 Compartimentul Resurse Umane, telefon: 0257/457.001.

Apply for this Job