Secretar general al Comunei – Primăria Comunei Vădastra, judeţul OltSecretar general al Comunei

Primăria Comunei Vădastra, judeţul Olt

14 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Vădastra, judeţul Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante de secretar general al Comunei Vădastra, județul Olt.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea științe juridice, administrative sau științe politice;
 • studii de masterat în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • în cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau științe politice și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) și art. 468 alin. (2)  lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificărle și completările ulterioare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:
  • persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau șiințe politice;
  • persoane care au studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iunie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 iunie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vădastra, str. Mihai Viteazul nr. 77 B, judeţul Olt, telefon 0249/539.012.

Apply for this Job