Secretar general al comunei – Primăria Comunei Proviţa de Sus, judeţul PrahovaSecretar general al comunei

Primăria Comunei Proviţa de Sus, judeţul Prahova

3 aprilie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Proviţa de Sus, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice, temporar vacante, de secretar general al comunei.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenfa absolvite Cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau științe politice,
    studii universitare de master în domeniul administrajici publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocuparii luncției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației nationale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare,
  • vechime minima în specialitatea studiilor – 5 ani.

În cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalenta, in specialitate juridica, administrativa sau științe politice și care mdeplinesc condițiile prevazute la art 465 alin. (3) și art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, in urmatoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in specialitate juridica, administrativa sau știiițe politice și indeplinesc condiția prevazuta la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalenta, in specialitate juridica, administrativa sau științe politice;
c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalenta in alta specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 aprilie 2020, data limită pentru depuneera dosarelor;
  • 04 mai 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 07 mai 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Proviţa de Sus nr. 366, judeţul Prahova, telefon 0244/354.567.

Apply for this Job