Secretar al comunei – Primăria Comunei Ţigănaşi, judeţul IaşiSecretar al comunei

Primăria Comunei Ţigănaşi, judeţul Iaşi

30 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ţigănaşi, judeţul Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 mai 218, ora 10:0: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările
si completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
– Constituţia României
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare:
– Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr.544 privind privind liberul acces la informaţiile de interes public;
– Legea nr. 393/2004 – privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
– OG 28/2008 privind registrul agricol aprobata prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job