Secretar al comunei – Primăria Comunei Pardina, judeţul TulceaSecretar al comunei

Primăria Comunei Pardina, judeţul Tulcea

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Pardina, judeţul Tulcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator – MS Office şi Internet – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 04 septembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
  • 04 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României, republicată,
– Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
– Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
– Legea nr.215/2001 privind administratie publică locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– OG 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job