Referent superior – Consiliul Local al Comunei Pechea


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Referent superior

Consiliul Local al Comunei Pechea

7 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Local al Comunei Pechea, Județul Galați  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Financiar Contabil şi încasări Venituri.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoştinţe operare calculator, nivel avansat;
  • 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 aprilie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pechea, Județul Galați, telefon: 0236/823.507.

Apply for this Job