Referent superior – Casa Judeţeană de Pensii Harghita


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Referent superior

Casa Judeţeană de Pensii Harghita

3 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa Judeţeană de Pensii Harghita organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de referent, clasa III, gradul profesional superior – în cadrul Serviciului Evidenţă Contribuabili.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 9 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Ms Office – nivel mediu;
  • permis de conducere – categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Casei Judeţene de Pensii Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr. 94, telefon 0266/371204, int. 125.

Apply for this Job