Referent și inspector (2 posturi) – Primăria Comunei Telciu, Judeţul Bistriţa-NăsăudReferent și inspector (2 posturi)

Primăria Comunei Telciu, Judeţul Bistriţa-Năsăud

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Telciu, Judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1.  referent, clasa III, grad profesional  debutant – Birou buget-finanţe şi achiziţii publice;
 2. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent, clasa III, grad profesional  debutant – Birou buget-finanţe şi achiziţii publice:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile arhitectură, inginerie civilă, urbanism, inginerie geodezică;
  • cunoştinţe operare PC (Excel, Office) – nivel bază atestate pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de concurs;
  • permis de conducere categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Telciu, tel. 0263/369.004, e-mail primariatelciubn@yahoo.com..

Apply for this Job