Referent (2 posturi) – Primăria Comunei Cornăţelu


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Referent (2 posturi)

Primăria Comunei Cornăţelu

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Cornăţelu, judeţul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

 1. referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartiment Cadastru-urbanism;
 2. referent clasa III, grad profesional principal (referent stare civilă) – Compartiment Stare civilă – asistenţă socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior:
  • studii superioare de scurtă durată (SSD) absolvite cu diplomă în domeniul cadastru – funciar îmbunătăţiri funciare/inginerie economică în agricultură sau urbanism-amenajarea teritoriului;
  • vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare;
  • cunoştinţe operare calculator – nivel avansat.
 • referent clasa III, grad profesional principal (referent stare civilă):
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare;
  • cunoştinţe operare calculator – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 aprilie 2017, ora 10/13.00: proba scrisă;
 • 12 aprilie 2017, ora 10/12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa, telefon 0371.332.739.

Apply for this Job