Referent, inspector superior și inspector debutant (3 posturi) – Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul VâlceaReferent, inspector superior și inspector debutant (3 posturi)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

31 august 2018

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Juridic Executări Silite – Direcţia Economico-Financiară;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar, Contabilitate şi Buget – Direcţia Economico-Financiară;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Financiar, Contabilitate şi Buget – Direcţia Economico-Financiară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Juridic, Executări Silite – Direcţia Economico-Financiară:
  • condiţii de studii: studii liceale, respectiv studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • condiţii de vechime: minimum 7 (şapte) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar, Contabilitate şi Buget – Direcţia Economico-Financiară:
  • condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată domeniul ştiinţe economice;
  • condiţii de vechime: minimum 7 (şapte) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Financiar, Contabilitate şi Buget – Direcţia Economico-Financiară:
  • condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;
  • condiţii de vechime -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primărei Municipiului Râmnicu Vâlcea, telefon 0250/736.080.

Apply for this Job