Referent debutant – Primăria Comunei Pârgăreşti


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Referent debutant

Primăria Comunei Pârgăreşti

12 iulie 2017

Primăria Comunei Pârgăreşti, Judeţul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant în Compartimentul taxe şi impozite.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoştinţe de operare PC (MS Office) – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;     Rectificare:  16 august 2017, ora 10:00: proba scrisă; (Conform M.O. nr. 1020/18.07.2017, partea a III-a).
  • 16 august 2017, ora 10:00: proba interviu. Rectificare: 17 august 2017, ora 10:00: proba interviu. (Conform M.O. nr. 1020/18.07.2017, partea a III-a).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Pârgăreşti, Judeţul Bacău, telefon 0234/347510.

Apply for this Job