Referent de specialitate II asistent, referent de specialitate II superior, inspector I asistent și inspector I superior – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială ConstanţaReferent de specialitate II asistent, referent de specialitate II superior, inspector I asistent și inspector I superior

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanţa

22 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de:

 1. referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent – Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse;
 2. referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse;
 3. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Economic Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții publice – activitate gestionare debitori și creditori;
 4. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent – Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse:
  • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
  • vechime minimă necesară în specialitatea studiilor – 8 luni;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse:
  • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
  • vechime minimă necesară în specialitatea studiilor – 7 ani;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Economic Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții publice – activitate gestionare debitori și creditori:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimă necesară în specialitatea studiilor – 1 an;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu.
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimă necesară în specialitatea studiilor – 7 ani;
  • cunoștințe operare PC nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 aprilie 2019, ora 09:00: proba de verificare a cunoștințelor de operare PC;
 • 22 aprilie 2019, ora 11:30: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanţa din Constanţa, Decebal nr. 13 C, et. 4, Județul Constanţa, telefon 0241/486.695.

Apply for this Job