Referent, consilier juridic, consilier (4 posturi) – Primaria Comunei IlieniReferent, consilier juridic, consilier (4 posturi)

Primaria Comunei Ilieni

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primaria Comunei Ilieni, Judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

  1. referent (M) gradul profesional superior compartiment de resurse umane,
  2. consilier juridic (S) gradul profesional debutant – compartiment de evidenţă cadastrală,
  3. consilier (S) gradul profesional asistent compartiment financiar-contabil,
  4. referent (M) gradul profesional debutant compartiment de impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• Pentru funcţia publică de execuţie de Referent (M), gradul profesional superior – compartiment de resurse umane
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Pentru funcţia publică de execuţie de Consilier juridic (S), gradul profesional debutant – compartiment de evidenţă cadastrală
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea „Ştiinţe juridice”,
nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Pentru funcţia publică de execuţie de Consilier (S). gradul profesional asistent – compartiment financiar-contabil
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă „Ştiinţe economice”
1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

• Pentru funcţia publică de execuţie de Referent (M), gradul profesional debutant – compartiment de impozite şi taxe
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei llieni sau la telefon 0267-347614.

Apply for this Job