Referent asistent – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Referent asistent

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui

7 iulie 2017

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil economic;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 11 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vaslui, telefon 0235.361.501 sau 0766304904.

Apply for this Job