Referent (2 posturi) – Primăria Comunei Rebricea


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Referent (2 posturi)

Primăria Comunei Rebricea

4 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Rebricea, județul Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

 1. referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricultură, Fond Funciar şi Registrul Agricol;
 2. referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget, Contabilitate, Impozite şi Taxe.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent, clasa III, grad profesional asistent:
  • studii medii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 6 luni.
 • referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • studii medii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaíi suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Rebricea, județul Vaslui, telefon 0757.049.076, e-mail: comunarebricea@yahoo.com.

Apply for this Job