Poliţist local principal (2 posturi) – Primăria Comuna Cobadin


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Poliţist local principal (2 posturi)

Primăria Comuna Cobadin

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comuna Cobadin, Judeţul Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de poliţist local, grad profesional principal, Serviciul Poliţie locală, 2 posturi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitate minimum 5 ani.
  • aviz psihologic şi aviz medical eliberat de medicina muncii cu menţiunea APT pentru exercitarea funcţiei publice de poliţist local;
  • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 16 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Comuna Cobadin, cu sediul în localitatea Cobadin, Strada Primăverii nr. 2, judeţul Constanţa, telefon 0241/855129.

Apply for this Job