Poliţist local (3 posturi) – Primăria Comunei Şelimbăr


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Poliţist local (3 posturi)

Primăria Comunei Şelimbăr

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Şelimbăr, Judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

  • două posturi de poliţist local I principal;
  • un post de poliţist I asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor – 5 ani pentru postul de poliţist local I principal, 1 an pentru postul de poliţist local I asistent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 aprilie 2017, ora 11.00: proba sportive;
  • 11 aprilie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
  • 14 aprilie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr, Județul Sibiu, din str. Mihai Viteazu, nr. 234, telefon 0269/560.001, 0269/560.292.

Apply for this Job