Polițist local debutant – Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul PrahovaPolițist local debutant

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

12 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Poliție locală, Compartiment Ordine și liniște publică și paza bunurilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
  • apt din punct de vedere psihologic pentru a purta armă, atestat prin aviz specific eliberat în condițiile legii;
  • apt din punct de vedere fizic pentru a putea susține proba suplimentara – evaluarea performanțelor fizice, prin prezentarea adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic;
  • carnet de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 decembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 15 ianuarie 2020, ora 10.00: proba suplimentară – evaluarea performanțelor fizice – la sala de sport din satul Popești, comuna Brazi, județul Prahova;
  • 21 ianuarie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
  • 27 ianuarie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ariceştii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceştii Rahtivani nr. 75, judeţul Prahova, telefon nr. 0244.38.00.68, e-mail resurseumane@aricestiiraluivani.ro.

Apply for this Job