Poliţist local debutant – Poliția Locală a Municipiului CraiovaPoliţist local debutant

Poliția Locală a Municipiului Craiova

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Poliția Locală a Municipiului Craiova, Județul Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Biroului Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii, Activitate Comercială şi Protecţia Mediului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă: inginerie civilă, domeniul de studii universitare: inginerie civilă şi instalaţii; domeniul de licenţă: inginerie civilă, specializarea: construcţii civile industriale şi agricole, căi ferate drumuri şi poduri, construcţii şi fortificaţii, amenajări şi construcţii hidrotehnice, construcţii miniere, inginerie civilă, inginerie urbană şi dezvoltare rurală, conform fişei postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 31 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Poliției Locale a Municipiului Craiova din str. Dimitrie Gerota nr. 22, Județul Dolj, telefon: 0251/510.154, 0351/451.040.

Apply for this Job