Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi) – Primăria Comunei Ciugud, județul AlbaPoliţist local, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi)

Primăria Comunei Ciugud, județul Alba

20 iulie 2018

Primăria Comunei Ciugud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă, de Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Poliţie locală – 2 posturi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de ari. 54 din Legea nr, 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sunt absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile: drept/administraţie publică/poliţie locală;
  • să fie apţi din punct de vedere psihic;
  • deţin permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 august 2018 , ora 11.00: proba scrisă;
  • 24 august 2018 , ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail primariaciugud@yahoo.com.

Apply for this Job