Polițist local asistent (3 posturi) – Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului BucureştiPolițist local asistent (3 posturi)

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti

4 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric;
  2. polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Intervenții și Evenimente;
  3. polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • abilități: capacitate de a lucra în echipă, adaptare la program de lucru în funcție de necesități, loialitate față de interesele instituției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 04 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a municipiului Bucureşti cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sectar 5, telefon 021/539.14.25, e-mail resurse.umane@plmb.ro.

Apply for this Job