Personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor (2 posturi) – Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor IndisponibilizatePersonal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor (2 posturi)

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează, în perioada iulie octombrie 2017, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1473/C/2007, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor.

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea minimă în specialitate a studiilor: 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 august 2017, ora 17:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 10/11 septembrie 2017: probă de verificare a cunoştinţelor de limbă străină, eliminatorie, la alegere, dintre engleză şi franceză;
  • 26 septembrie 2017: proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice;
  • 27 septembrie 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din Bucureşti, bld. Regina Elisabeta, nr.3, sector 3, etaj 5, telefon 0372/573.000.

Apply for this Job