Ofiţeri, maiștri și subofițeri – Unitatea Militară 02150, BucureştiOfiţeri, maiștri și subofițeri

Unitatea Militară 02150, Bucureşti

6 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02150, Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul de ocupare a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 • Ofiţeri:

A. ofiţer cu relaţiile publice (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02192, Constanţa (1 funcţie), U.M. 02145 Constanţa (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile an. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior:
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent-comandor.
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/ echivalentă într-unul dintre domeniile:
 • Ştiinţe ale comunicării – cu una dintre specializările: jurnalism, comunicare şi relaţii publice sau ştiinţe ale informării şi documentării;
 • Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu una dintre specializările: comunicare şi reiaţii publice-informaţii, comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării, studii de securitate şi informaţii sau psihologie-informaţii;
 • Ştiinţe politice – cu una dintre specializările: ştiinţe politice sau studii de securitate;
 • Limbă şi literatură – orice specializare;
 • Limbi modeme aplicate – orice specializare;
 • Filozofie – cu specializarea: filozofie;
 • Studii culturale – orice specializare;

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul „Ştiinţe ale comunicării”.
 • condiţii specifice: să deţină cel puţin un an vechime în specialitatea studiilor absolvite la data înregistrării cererii de înscriere la concurs.

B. ofiţer cu informarea şi relaţii publice (gradul căpitan) la U.M. 02196, Mangalia (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: căpitan;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite eu diplomă de licenţă/ echivalentă intr-unui dintre domeniile:
 • Ştiinţe ale comunicării” cu una dintre specializările:,„Jurnalism”, „Comunicare şi relaţii publice” sau „Ştiinţe ale informării şi documentării”;
 • Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu una dintre specializările: Comunicare şi relaţii publice-informaţii, Comunicare publică si interculturală în domeniul securităţii şi apărării. Studii de securitate şi informaţii sau Psihologie-informaţii;
 • Ştiinţe politice – cu una dintre specializările: Ştiinţe politice sau Studii de securitate;
 • Limbă şi literatură – orice specializare;
 • Limbi moderne aplicate – orice specializare;
 • Filozofie – cu specializarea: Filozofie;
 • Studii culturale – orice specializare;

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în aceleaşi domenii şi specializări.

C. ofiţer de stat major în Biroul Management personal (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02022, Constanţa (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/ absolvite în orice domeniu şi orice specializare

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă într-unul dintre domeniile:
 • Drept;
 • Sociologie;
 • Management – specializarea program în domeniul resurselor umane.

D. ofiţer specialist la Centrul de Cercetare Hidrografică (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02133, Constanţa (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent-comandor;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite eu diplomă de licenţă/ absolvite într-unul dintre domeniile:
 • Inginerie marină şi navigaţie orice specializare;
 • Arhitectură navală – orice specializare.

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă într-unul dintre domeniile: Inginerie electrică; Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologiei informaţionale; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor; Inginerie navală şi navigaţie; „Arhitectură navală; Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Ştiinţe inginereşti aplicate; Mecatronică şi robotică; Inginerie şi management”.

E. ofiţer specialist la Centrul de Prelucrare şi validare informaţii spaţiale marine (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02133, Constanţa (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea m activitate: locotenent-comandor;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durata, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/ absolvite într-unul dintre domeniile:
 • Inginerie marină şi navigaţie – orice specializare;
 • Arhitectură navală – orice specializare.

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă într-unul dintre domeniile: Inginerie electrică; Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologiei informaţionale; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor; Inginerie navală şi navigaţie; „Arhitectură navală; „Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Ştiinţe inginereşti aplicate; Mecatronică şi robotică; Inginerie şi management”.

F. ofiţer specialist la Centrul Analiză şi Validare Date (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02133 Constanţa (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, eu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: căpitan;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/ absolvite într-unul dintre domeniile:
 • Inginerie marină şi navigaţie orice specializare;
 • Arhitectură navală – orice specializare.

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă într-unul dintre domeniile: „Inginerie electrică: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologici informaţionale; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor; Inginerie navală şi navigaţie; Arhitectură navală; Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Ştiinţe inginereşti aplicate; Mecatronică şi robotică; Inginerie şi management”.

G. ofiţer de stat major la Biroul Managementul Mentenanţei şi dezvoltare capabilităţi tehnice (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02103, Brăila (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent-comandor;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/absolvite într-unul dintre domeniile:
 • Inginerie marină şi navigaţie – orice specializare;
 • Arhitectură navală – orice specializare.

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă într-unul dintre domeniile: Inginerie electrică; Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologiei informaţionale; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor; Inginerie navală şi navigaţie; Arhitectură navală; „Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Ştiinţe inginereşti aplicate”; Mecatronică şi robotică: Inginerie şi management”.

H. ofiţer de stat major la Biroul Conducere Logistică (gradul căpitan) la M. 02052, Constanţa (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/ echivalentă într-unul dintre domeniile:
 • Marketing – specializarea „Marketing”;
 • Ştiinţe administrative – specializarea Administraţie publică;
 • Administrarea afacerilor – orice specializare;
 • Management – specializarea Management;
 • Inginerie industrială – specializarea Logistică industrială;
 • Economie – orice specializare;
 • Economie şi afaceri internaţionale cu una dintre specializările: Economie internaţională, „Economie şi afaceri internaţionale, sau Afaceri internaţionale;
 • Cibernetică, statistică şi informatică economică – orice specializare;

sau

 • studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în aceleaşi domenii şi specializări.

Maiştri militari:

A. maistru militar specialist la Timonerie (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 02054, Constanţa (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39, lit. e) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şl completările ulterioare;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: maistru militar clasa a II-a;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii postliceale în domeniile: orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri nivelul 3 avansat de calificare din domeniile: mecanic, electric, transporturi.

Subofiţeri:

A. subofiţer specialist la Formaţia Croitorie (gradul plutonier adjutant principal) la U.M. 02022, Constanţa (7 funcţii):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: plutonier;
 • nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • condiţii specifice: să deţină certificat/atestat de croitor sau alt document din care să rezulte calificarea în domeniul textile-pielărie sau al confecţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iulie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • A. ofiţer cu relaţiile publice (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02192, Constanţa (1 funcţie), U.M. 02145 Constanţa (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018 – 17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018-31.08.2018;
  • data de desfăşurare a testului scris: 20.09.2018, ora 12.00;
  • Locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150, Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5, sectorul 1, tel. 021/3194020, int. 272, 185, 183);
  • Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Unităţii Militare 02150, Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, sector 1.
 • B. ofiţer cu informarea şi relaţii publice (gradul căpitan) la U.M. 02196, Mangalia (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018 – 17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018-31.08.2018;
  • data de desfăşurare a testului scris: 20.09.2018. ora 12.00;
  • Locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150, Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5, sectorul 1, tel. 021/3194020, int. 272, 185, 183);
  • Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Unităţii Militare 02150, Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, sector 1.
 • C. ofiţer de stat major în Biroul Management personal (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02022, Constanţa (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018 – 17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018-31.08.2018;
  • data de desfăşurare a testului scris: 13.09.2018. ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02022, Constanţa (Str. Fulgerului nr. 99, tel. 0241/655.650 sau 0241/655.651, int. 121, 239. 258);
  • depunerea dosarelor se va face la sediul U.M. 02022 Constanţa, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
 • D. ofiţer specialist la Centrul de Cercetare Hidrografică (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02133, Constanţa (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018-17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018 – 31.08.2018;
  • examinare medicală şi evaluare psihologică specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa: 03.08.2018 – 05.09.2018 (costurile se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • data de desfăşurare a testului scris: 10.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02133, Constanţa (Str. Fulgerului nr. 1, tel. 0241/651.040, int. 139);
  • depunerea dosarelor se va face la sediul U.M. 02133 Constanţa, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
 • E. ofiţer specialist la Centrul de Prelucrare şi validare informaţii spaţiale marine (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02133, Constanţa (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018-17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018 – 31.08.2018;
  • examinare medicală şi evaluare psihologică specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa: 03.08.2018 – 05.09.2018 (costurile se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • data de desfăşurare a testului scris: 11.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02133, Constanţa (Str. Fulgerului nr. 1, tel. 0241/651.040, int. 139);
  • depunerea dosarelor se va face la sediul U.M. 02133 Constanţa, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
 • F. ofiţer specialist la Centrul Analiză şi Validare Date (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02133 Constanţa (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018-17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018 – 31.08.2018;
  • examinare medicală şi evaluare psihologică specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa: 03.08.2018 – 05.09.2018 (costurile se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • data de desfăşurare a testului scris: 12.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02133, Constanţa (Str. Fulgerului nr. 1, tel. 0241/651.040, int. 139);
  • depunerea dosarelor se va face la sediul U.M. 02133 Constanţa, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
 • G. ofiţer de stat major la Biroul Managementul Mentenanţei şi dezvoltare capabilităţi tehnice (gradul locotenent-comandor) la U.M. 02103, Brăila (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018-17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018 – 31.08.2018;
  • examinare medicală şi evaluare psihologică specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa: 03.08.2018 – 05.09.2018 (costurile se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • data de desfăşurare a testului scris: 12.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02103, Brăila (Str. Portului I – Portul Militar, tel. 0239/ 613884,613885, int. 181);
  • depunerea dosarelor se va face la sediul U,M. 02103 Brăila, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
 • H. ofiţer de stat major la Biroul Conducere Logistică (gradul căpitan) la M. 02052, Constanţa (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018 – 17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018-31.08.2018;
  • data de desfăşurare a testului scris: 18.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a lestului scris; la sediul U.M. 02052. Constanţa (Loc. Mamaia-Sat, Str. M5 nr. 12, tel. 0241/760.497, int. 137);
  • depunerea dosarelor se va face la sediul U.M. 02052 Constanţa, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
 • A. maistru militar specialist la Timonerie (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 02054, Constanţa (1 funcţie):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018 – 17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018-31.08.2018;
  • examinare medicală şi evaluare psihologică specială la Central de Medicină Navală Constanţa: 03.09.2018 – 05.09.2018 (costurile se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • data de desfăşurare a testului scris: 17.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02068 Constanţa (Str. Dezrobirii nr, 80, tel. 0241/655.650, int. 0212).
  • depunerea dosarelor se va face la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5, sectorul 1. tel. 021/3194020. int. 272, 185, 183) unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
 • A. subofiţer specialist la Formaţia Croitorie (gradul plutonier adjutant principal) la U.M. 02022, Constanţa (7 funcţii):
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 06.08.2018 – 17.08.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 20.08.2018-31.08.2018;
  • examinare medicală şi evaluare psihologică specială la Central de Medicină Navală Constanţa: 03.09.2018 – 05.09.2018 (costurile se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • data de desfăşurare a testului scris: 14.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02022, Constanţa (Str. Fulgerului nr. 99, tel. 0241/655.650 sau 0241/655.651, int. 121, 239, 258).

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Date de contact ale secretariatului general al comisiei de concurs – telefon: 021/319.40.20, int. 272, 183, 185.

Apply for this Job