Ofițer (3 posturi) – Unitatea Militară 01835 BucureştiOfițer (3 posturi)

Unitatea Militară 01835 Bucureşti

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a 3 (trei) funcţii vacante de execuţie prevăzute cu grade de ofiţer, în arma Comunicaţii şi Informatică, astfel:

 • ofiţer specialist biroul servicii CIS laU.M. 01829,Bucureşti,prevăzută cu gradul de căpitan – 1 funcţie;
 • ofiţer de stat major, biroul comunicaţii la U.M. 01838. Boboc (judeţul Buzău), prevăzută cu gradul de maior – 1 funcţie;
 • ofiţer specialist, biroul tehnologia informaţiei la U.M. 01838, Boboc (judeţul Buzău), prevăzută cu gradul de maior – 1 funcţie.

Sursele de provenienţă a candidaţilor sunt:

 1. ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior,
 2. persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Gradul maxim care poate fi acordat candidaţilor la chemarea/rechemarea în activitate:

 • pentru funcţia de ofiţer specialist, Biroul servicii CIS la U.M. 01829, Bucureşti: locotenent;
 • pentru funcţia de ofiţer de stat major, Biroul comunicaţii la U.M. 01838, Boboc: maior;
 • pentru funcţia de ofiţer specialist. Biroul tehnologia informaţiei la U.M. 01838, Boboc: căpitan.

Nivelul minim, domeniu! şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiilor vacante:

 • pentru funcţia de ofiţer specialist, biroul servicii CIS la U.M. 01829. Bucureşti:
  • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă,echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă/echivalenţă (ciclul I Bologna) in domeniile „Informatică”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, orice specializare.
 • pentru funcţia de ofiţer de stat major, birou comunicaţii la U.M.01838 Boboc:
  • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile Informatică, Matematică, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Ştiinţe inginereşti aplicate, orice specializare, Informatică industrială, Matematică şi informatică aplicată în inginerie;

sau:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă (ciclul I Bologna) în orice domeniu şi specializare şi studii universitare de maşter absolvite cu diplomă de master/echivalentă (ciclul II Bologna) în domeniile Matematică, Informatică, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Ştiinţe inginereşti aplicate, Informaţii şi securitate naţională, Ştiinţe militare.
 • pentru funcţia de ofiţer specialist, biroul tehnologia informaţiei la U.M. 01838, Boboc:
  • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna. absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile Informatică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale. Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, orice specializare;

sau:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă (ciclul 1 Bologna) în domeniile Informatică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Calculatoare şi tehnologia informaţiei. Inginerie sistemelor, orice specializare şi studii universitare de master absolvite cu diplomă de master/echivalentă (ciclul II Bologna) în orice program de studii universitare de master din ramura de ştiinţă.

Condiţiile specifice ocupării celor 3 (trei) funcţii:

 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani:
 • candidaţii trebuie să fie declaraţi Apt din punct de vedere medical – grupa IV la examinarea medicală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti, conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.45/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale şi psihologice specifice aferente.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 03.08.2018, ora 15,00.

Testele eliminatorii de aptitudini:

-examinarea medicală: în perioada 21.08 24.08.2018;

 • evaluarea psihologică: în perioada 08.10- 12.10.2018:
 • evaluarea nivelului de pregătire fizică: in perioada 08.10 – 12.10.2018.

Testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate: în data 22.10.2018, ora 11.00. la sediul U.M. 01835 Bucureşti, din Bucureşti şoseaua Bucureşti-Ploieşti km. 10,5, sectorul 1.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01835, Bucureşti, din şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului: secretar Fuioagă Radu, la telefon 021/319.40.00, int 110.

Notă: Gradul cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi acordat candidaţilor la chemarea/rechemarea în activitate.

Apply for this Job