Ofiţer specialist (2 posturi) – Unitatea Militară 01835, BucureştiOfiţer specialist (2 posturi)

Unitatea Militară 01835, Bucureşti

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a 2 (două) funcţii vacante de execuţie, prevăzute cu grad de ofiţer, în arma/Serviciul Psihologie, Sociologie, astfel:

 • ofiţer specialist, asistenţă psihologică în structuri de sprijin decizional la Baza 91 Logistică a Forţelor Aeriene (1159518, prevăzută cu gradul de locotenent-comandor/maior, studii de master în domeniul de licenţă);
 • ofiţer specialist, cunoaştere şi asistenţă psihologică în structuri de sprijin decizional la Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană (1228658, prevăzută cu gradul de maior, studii de master în domeniul de licenţă).

Sursele de provenienţă a candidaţilor sunt:

 1. ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 2. persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Gradul maxim care poate fi acordat candidaţilor la chemarea/rechemarea inactivitate:

 • pentru funcţia dc ofiţer specialist, asistenţă psihologică în structuri de sprijin deeizional la Raza 91 Logistieă a Forţelor Aeriene: locotenent- comandor/maior;
 • pentru funcţia dc ofiţer specialist, cunoaştere şi asistenţă psihologică in structuri de sprijin decizional la Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană: maior.

Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiilor vacante:

 • pentru funcţia de ofiţer specialist, asistenţă psihologică în structuri de sprijin decizional la Raza 91 Logistică a Forţelor Aeriene:
 1. absolvent/absolventă cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul Psihologie/ Psiho-sociologie,
 2. deţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, treaptă de specializare minim practicant autonom;
 3. minimum 3 (trei) ani vechime în muncă;
 4. minimum 3 (trei) ani vechime în specialitatea necesară – studii superioare, în domeniul Psihologie aplicată în domeniul securităţii
 • pentru funcţia de ofiţer specialist, cunoaştere şi asistenţă psihologică în structuri de sprijin decizional la Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană;
 1. absolvent/absolventă cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul Psihologie/ Psiho-sociologie;
 2. deţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea „Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, treaptă de specializare minim „practicant autonom”;
 3. minimum 3 (trei) ani vechime în muncă;

Condiţiile specifice ocupării celor 2 (două) funcţii:

 • minimum 3 (trei) ani vechime în specialitatea necesară – studii superioare, în domeniul Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
 • candidaţii trebuie să fie declaraţi Apt din punct de vedere medical la examinarea medicală din cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu al Ministerului Apărării Naţionale „Acad. Ştefan Milcu“.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 03.08.2018, ora 15.00.

Testele eliminatorii dc aptitudini;

 • examinarea medicală: în perioada 21.08.2018 – 24.08.2018;
 • evaluarea psihologică: în perioada 08.10.2018 – 12.10,2018;
 • evaluarea nivelului de pregătire Fizică: în perioada 08.10.2018 – 12.10.2018.

Testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate în data de ora 11.00, la sediul U.M. 01835, Bucureşti, din Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti km, 10.5, sectorul 1.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M, 01835, Bucureşti, din şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km, 10,5, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului: secretar Andrei Monica, la telefon 021/319.40.00, int. 188.

Notă: Gradul cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi acordat candidaţilor la chemarea/reehemarea în activitate.

Apply for this Job