Ofițer specialist (5 posturi) – U.M. 02515 BucureştiOfițer specialist (5 posturi)

U.M. 02515 Bucureşti

4 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02515 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri și subofiţeri, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 1. Ofiţer specialist informaţii (gradul căpitan) la U.M. 02000 Buzău (3 funcţii):

sursa de provenienţă a candidaţilor:

 • – maiştri militari şi subofiţeri în activitate.

gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate:

 • sublocotenent;

nivel minim de studii:

 • – studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă;

condiţii specifice:

 • – experienţă în domeniul informaţiilor militare minim 4 ani, probate prin documente de atestare (adeverinţă de la locul/locurile de muncă);
 • – să deţină cunoştinţe de operare PC de nivel bun (tehnica redactării computerizate a documentelor – Microsoft – Word, Excel);
 • – să deţină permis de conducere categoria B;
 • – să cunoască limba engleză la nivel cel puţin bun. Cunoştinţele vor fi probate în cadrul concursului/examenului printr-un test grilă;
 • – încadrarea pe post este condiţionată de:
 1. obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei;
 2. obţinerea avizului psihologic specific;
 • – data-limită de înscriere la concurs: 18.10.2019;
 • – testele eliminatorii de aptitudini:
 • – examinare medicală: 05 – 15.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • – evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 19 – 27.11.2019;
 • – data şi ora de desfăşurare a testului scris: 03.12.2019 orele 12.00;
 • – locul de desfăşurare a testului scris: UM 01026 Bucureşti (str. B-dul General Vasile Milea nr. 5-7, sector 6 ,Tel. 02143181694, int. 301, sau Tel. 0214104040, int. 1001/129, Fax. 0213195812 Fax. 0213195812).

TEMATICĂ:

 1.  Statul român, suveranitatea, simboluri naţionale, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. Apărarea naţională principii generale, structura sistemului naţional de apărare;
 3. Ministerul Apărării Naţionale atribuţii şi responsabilităţi, structura de forţe, conducerea;
 4. Gradele militare, îndatoririle şi drepturile cadrelor militare, disciplina militară;
 5. Misiuni şi operaţii la care participă forţele armatei României;
 6. Principii generale privind protecţia informaţiilor clasificate, definiţii, obligaţii, răspunderi şi sancţiuni cu privire la protecţia informaţiilor clasificate, accesul la informaţii clasificate, validarea, revalidarea şi retragerea acesului la informaţii clasificate;
 7. Dispoziţii generale privind instrucţia de front, salutul militar, termeni şi definiţii;
 8. Organizarea serviciului interior;
 9. Portul uniformei militare;
 10. Relaţiile dintre militari, activitatea zilnică în unitate, învoiri, permisii, concedii, rapoarte personale
 11. Strategia naţională de apărare a ţării, nivelul operaţiilor şi caracteristicile acestora, ameninţări secolul XXI, conceptul strategic NATO, securitatea şi apărarea naţională în context european, structura de forţe a armatei României, componentele militare ale startegiei, comanda şi controlul operaţiei;
 12. Conceptele de bază, scopul şi obiectivele activităţii de informaţii pentru apărare;
 13. Ciclul informaţional, ciclul ISR;
 14. Ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale;
 15. Dimensiunea de informaţii, contrainformaţii şi securitate;
 16. Fundamentele activităţii de informaţii militare;
 17. Managementul cerinţelor de informaţii şi managementul culegerii;
 18. Sprijinul cu informaţii în operaţii;
 19. Conceptul şi arhitectura ISR în Armata României;
 20. Organizarea şi principii de întrebuinţare în luptă a brigăzilor generice ale adversarului, forţele generice de gherilă;
 21. Limba engleză – gramatică şi vocabular.

 BIBLIOGRAFIE:

 1.  Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767/31.10.2003;
 2. Legea apărării naţionale a României (nr.45/1994), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.172/07.07.1994;
 3. Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. 5. Legea nr. 121/2011, privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara statului român;
 6. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 28/2009 pentru aprobarea Regulamentului instrucţiei de front;
 8. 8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 30/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în carieră militară în Armata României;
 9. 9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9/2013, pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 10. 10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 97/2014, pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior;
 11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale;
 12. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în unitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012;
 14. I.A.-1.1 Doctrina informaţiilor pentru apărare, Bucureşti, 2017;
 15. I.A.-1.5 Doctrina întrunită pentru informaţii, supraveghere şi cercetare, Bucureşti, 2018;
 16. I.A.-1.6, Doctrina pentru proceduri de informaţii, Bucureşti, 2018;
 17. Manualul privind procedurile de informaţii, supraveghere şi cercetare pentru sprijinul operaţiilor A/28/19.12.2018, Bucureşti, capitolul I.
 18. 18. Manualul forţelor generice ale inamicului, Bucureşti 2018
 19. Swan, Michael – “Practical English Usage, 4th Edition”, Oxford University Press, 2017;
 20. Hewings, Martin – “Advanced Grammar in Use, 2nd Edition”, Cambrige University Press, 2005;
 21. Gălăţeanu-Fârnoagă, Georgiana şi Comişel, Ecaterina – “Gramatica Limbii Engleze”, Editura Lucman.
 1. Ofiţer specialist în cadrul „Biroului salarizare şi decontări” (gradul căpitan) la U.M. 02000 Buzău (1 funcţie):

– sursa de provenienţă a candidaţilor:

 1. a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior cu diplomă de licenţă/echivalentă;
 2. b) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
 3. c) persoane care nu deţin grad militar;
 4. d) maiştri militari şi subofiţeri în activitate.

– gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sublocotenent;

– nivel minim de studii:

studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniile Marketing, Ştiinţe administrative, Administrarea afacerilor, Management, Inginerie industrială, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Cibernetică, statistică şi informatică economică. Specializări: Marketing, Administraţie publică, Cibernetică şi statistică, Informatică economică, Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Economie şi afaceri internaţionale;

condiţii specifice:

– să deţină cunoştinţe de operare PC de nivel foarte bun (tehnica redactării computerizate a documentelor – Microsoft – Word, Excel);

– încadrarea pe post este condiţionată de:

 1. obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei;
 2. obţinerea avizului psihologic specific;

– data-limită de înscriere la concurs: 18.10.2019;

– testele eliminatorii de aptitudini:

– examinare medicală: 05 – 15.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);

– evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 19 – 27.11.2019;

– data şi ora de desfăşurare a testului scris: 03.12.2019 orele 12.00;

– locul de desfăşurare a testului scris: UM 01026 Bucureşti (str. B-dul General Vasile Milea nr. 5-7, sector 6 ,Tel. 02143181694, int. 301, sau Tel. 0214104040, int. 1001/129, Fax. 0213195812 Fax. 0213195812).

TEMATICĂ:

 1. Organizarea şi conducerea contabilităţii;
 2. Formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice;
 3. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale;
 4. Răspunderea materială a militarilor;
 5. Încadrarea, drepturile, obligaţiile şi răspunderile gestionarilor;
 6. Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv la entităţile publice;
 7. Angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
 8. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului;
 9. Organizarea şi funcţionalităţile sistemului naţional de raportare FOREXEBUG.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 80/ 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 346/21.07. 2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 82/24.12.1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, – Dispoziţii generale, Anexa VI;
 6. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,- Titlul IV – impozit pe venit, Titlul V – contribuţii sociale obligatorii;
 7. Legea nr. 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. 714/13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.G. 1867/22.12.2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanţă de urgenţă nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 11. Ordonanţă de urgenţă nr. 121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordonanţă de urgenţă nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordonanţă de urgenţă nr. 88/18.09.2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
 16. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – FOREXEBUG, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M-25/25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 100/13.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale;
 23. Ordinul Secretariatului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 1. Ofiţer specialist „Biroul planificare, execuţie bugetară, decontări şi fiscalitate”, (grad căpitan), la U.M. 01026 Bucureşti (1 funcţie):

– sursa de provenienţă a candidaţilor:

 1. a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
 2. b) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
 3. c) persoane care nu deţin grad militar;
 4. d) maiştri militari şi subofiţeri în activitate.

– gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sublocotenent;

– nivel minim de studii:

studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniile Marketing, Ştiinţe administrative, Administrarea afacerilor, Management, Inginerie industrială, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Cibernetică, statistică şi informatică economică. Specializări: Marketing, Administraţie publică, Cibernetică şi statistică, Informatică economică, Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Economie şi afaceri internaţionale;

condiţii specifice:

– să deţină cunoştinţe de operare PC de nivel foarte bun (tehnica redactării computerizate a documentelor – Microsoft-Word, Excel);

– încadrarea pe post este condiţionată de:

 1. a) obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei;
 2. b) obţinerea avizului psihologic specific;

– data-limită de înscriere la concurs: 18.10.2019; dosarele se primesc între orele 10.00-15.00

– testele eliminatorii de aptitudini:

– examinare medicală: 05-15.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);

– evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 19-27.11.2019;

– data şi ora de desfăşurare a testului scris: 03.12.2019, ora 12.00;

– locul de desfăşurare a testului scris: UM 01026 Bucureşti (str. B-dul General Vasile Milea nr. 5-7, sector 6 ,Tel. 02143181694, int. 301, sau Tel. 0214104040, int. 1001/129, Fax. 0213195812 Fax. 0213195812).

TEMATICĂ:

 1. Drepturile şi îndatoririle cadrelor militare.
 2. Planificarea apărării la nivel departamental.
 3. Răspunderea materială a militarilor.
 4. Controlul financiar preventiv propriu şi controlul intern managerial – generalităţi.
 5. Salarizarea personalului militar şi civil: generalităţi.
 6. Decontarea altor drepturi băneşti, operaţiuni şi instrumente de decontare. Reguli privind operaţiunile derulate prin trezoreria statului.
 7. Modul de stabilire a drepturilor aferente personalului militar şi civil în cazul decontării contravalorii medicamentelor achiziţionate, a transportului la şi de la locul de muncă precum şi în cazul stabilirii şi plăţii indemnizaţiei de delegare/detaşare, a alocaţiei zilnice de delegare pe perioada delegării/detaşării în altă localitate sau în cazul deplasării în interes de serviciu.
 8. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal. Definiţii ale termenilor comuni. Impozitul pe venit – dispoziţii generale, venituri din salarii, contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor. Fiscalitatea drepturilor de personal.
 9. Formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar: principii şi reguli bugetare, procesul bugetar, finanţele instituţiilor publice.
 10. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolele I și II;
 2. Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – titlurile I, IV și V;
 5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II și Anexa VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi sigurantă naţională ”;
 6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare – Capitolele I – III;
 7. Ordonanţa de urgenţă 121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa de urgenţă 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul 1; Capitolul 2, Secțiunile I și II;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – cap. A și B din Anexa 1;
 13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.110/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind asistența medicală și farmaceutică în Ministerul Apărării Naționale în timp de pace, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul V.

descarca: 20191001_N_Anunt_SITE_fct_UNIT-final.doc 204KB DOC

Apply for this Job