Ofiţer specialist – Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“Ofiţer specialist

Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ , cu sediul în Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35, sectorul 6. organizează concurs pentru încadrarea prin chemare/rechemare în activitate a postului vacant de execuţie de ofiţer specialist în Biroul Marketing din Secţia Marketing şi relaţii publice, prevăzut cu grad de colonel.

Sursa de provenienţă a candidaţilor:

  • – ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior,
  • – persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate – maior. Nivelul minim de studii: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, cu diplomă de licenţă/echivalenţă, în domeniul economie, sau studii universitare de licenţă, cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă şi/sau studii universitare de master (Ciclul II Bologna), cu diplomă de master/echivalentă, în domeniul economie.

Condiţii specifice:

  • vechime minună în specialitatea studiilor – 3 ani şi 6 luni;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia in care va fi declarată „admisă“;
  • candidaţii ofiţeri în rezervă trebuie să aibă gradul de cel mult maior.

Data limită de înscriere Ia concurs -16.11.2018, ora 16.00.

Teste eliminatorii de aptitudini:

  • examinare medicală (în perioada 04.12.2018 – 07. 12.2018);
  • evaluare psihologică (în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018);
  • evaluarea nivelului de pregătire fizică (în perioada 10.12.218 – 14.12.2018).

Testul scris se desfăşoară în data de 20.12.2018, între orele 11.00 – 14.00, la sediul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“.

Datele de contact ale secretariatului – tel. 021.413.60.07, irit. 143.

Apply for this Job