Ofiţer de stat major – Unitatea Militară 02510, BucureştiOfiţer de stat major

Unitatea Militară 02510, Bucureşti

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02510, Bucureşti scoate la concurs funcţia vacantă de execuţie, de ofiţer de stat major, specialitatea relaţii militare internaţionale, gradul funcţiei locotenent-colonel, în Biroul managementul problematicii de gen în Ministerul Apărării Naţionale, la Unitatea Militară 02510 G, Bucureşti, grad maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate – maior.

Candidaţii pot proveni din:
• ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art, 37 lit, e) din Legea nr, 80/1995 privind Statutut cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior:
• persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiilor vacante:
nivelul minim – studii universitare de licenţă în orice domeniu şi în orice specialitate şi studii universitare de master în unul din următoarele domenii: drept, ştiinţe ale comunicării, informaţii şi securitate naţională, ştiinţe militare, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, economie şi afaceri internaţionale, istorie şi studii culturale.

Data limită de înscriere la concurs – 20.08.2018, ora 16.00.

Teste eliminatorii:
examinare medicală în perioada 03.09.2018 – 07.09.2018;
evaluare psihologică în perioada 17.09.2018 – 21.09.2018;
evaluare nivel de pregătire zilnică în perioada 17.09.2018 – 21.04.2018,

Data, ora şi locul de desfăşurare a testului scris in dala de 26.09.2018, începând cu ora 10.00. la sediul Unităţii Militare 02510 Bucureşti, strada Izvor nr. 110, sectorul 5. Dosarele de concurs se depun la sediul unităţii,  Bucureşti, strada Izvor nr. 110. sectorul 5. unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefonul 021.402.34.00, int. 1011 – 568.

Apply for this Job