Muncitor necalificat I – Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din BucureștiMuncitor necalificat I

Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din București

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat I – Bloc Alimentar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şcoală generală,
 • minimum 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2017, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 august 2017, ora 10:00, proba scrisă;
 • 25 august 2017, ora 10:00, proba practică;
 • 30 august 2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutul Național de Diabet, Nutriție și boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din București, str.Ion Movila nr. 5-7, sector 2, telefon 021/210.84.99, interior 107, 216.

descarca: 5.-ANUNT-POSTURI.GOV_.RO-post-vacant.doc 78KB DOC

Apply for this Job