Medic – director medical spital – Spitalul de Psihiatrie Cronici din SiretMedic – director medical spital

Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret

23 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, Judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de medic – director medical spital.

1. Dosarul de înscriere la concurs pentru director medical va cuprinde următoarele documente:
• cererea de înscriere;
• copie de pe actul de identitate;
• copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
• curriculum vitae;
• adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
• cazierul judiciar;
• copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc.,
• declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
• adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
• proiectul/lucrarea de specialitate;
• recomandarea senatului instituţiei de învăţământ medical superior în cauză;
• aprobarea managerului;
• avizul consiliului de administraţie al spitalului;
• chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 100 de lei;

La concurs/examen pentru functia de director medical se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

(1) Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000*) privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(2) Criterii specifice:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;
sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;

Dosarul de inscriere se va depune la secretarul comisiei de concurs cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 iulie 2017, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 25 iulie 2017, ora 12.00: proba scrisă;
  • 25 iulie 2017, ora 13.00: susținerea proiectului/lucrării de specialitate;
  • 26 iulie 2017, ora 13.00: interviul de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici din Siret, str. 9 Mai nr. 3, Judeţul Suceava, telefon: 0230/280.061.

Apply for this Job