Manager – Spitalul Municipal de Urgenţă PaşcaniManager

Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani organizează concurs, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a Dispoziţiei nr, 1547/18.07.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, al Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani, în acord cu prevederile OMS nr. 1520/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice, pentru ocuparea pe perioadă determinată de 3 ani a funcţiei de conducere vacante de manager.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani, Str. Grădiniţei nr. 5, în perioada 05.09.2017 – 15.09.2017, desfăşurându-se în două etape.

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • a) cunosc limba română, scris şi vorbit:
  • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
  • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
  • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
  • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea linei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
  • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 septembrie 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 septembrie 2017: etapa de verificare;
  • 15 septembrie 2017, ora 09.30: etapa de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/763.600, interior 110 – Serviciul RUNOS.

Apply for this Job