Manager spital persoană fizică – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din FocşaniManager spital persoană fizică

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani

6 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani, Judeţul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică perioadă determinată în conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, Focşani, în perioada 10.12.2018 – 27.12.2018, desfaşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, careva avea loc în data de 10.12.2018 – etapa eliminatorie.
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care seva desfăşura la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, Focşani pe baza temelor-cadru, la data de 19.12.2018, ora 10.00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 • vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi: 18.12.2018, in intervalul orar 09.00 – 11.00;
 • data publicării anunţului de concurs: 06.11.2018;
 • termenul limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 07.12.2018, ora 16.00.
 • verificarea dosarelor candidaţilor: 10.12.2018, ora 09.00 – 12.00;
 • afişarea rezultatului selecţiei de dosare: 10.12.2018, ora 14.00;
 • depunerea contestaţiilor faţă de rezultatul verificării dosarelor: 11.12.2018, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiilor: 13.12.2018, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiilor: 13.12.2018, ora 16.00;
 • publicarea proiectelor de management ale candidaţilor admişi: 14.12.2018, ora 10.00;
 • data susţinerii publice a proiectului de management: 19.12.2018, ora 10.00;
 • afişare rezultat proba de susţinere a proiectului de management: 20.12.2028, ora 10.00;
 • termen limită de depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de management: 21.12.2018, ora 10.00;
 • soluţionarea contestaţiilor: 27.12.2018, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor contestaţiilor: 27.12.2018, ora 12.00;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 27.12.2018, ora 14.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, Focşani, la Serviciul R.U.O.N.S., până la data de 07.12.2018, ora 16.00, precizându-se numărul de pagini din dosarul de concurs.

Persoanele şi mass-media interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail: ruons@spitalvn.ro cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate şi eventuale întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management, până la data de 18.12.2018, ora 10.00.

Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani, Judeţul Vrancea, și la telefon 0237/625.000, int. 278, de luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

Apply for this Job