Manager persoană fizică – Spitalul Municipal Turda, judeţul ClujManager persoană fizică

Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj

4 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administratie al  Spitalului Municipal  Turda organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică pentru Spitalul Municipal Turda, in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1520/2016  si ale Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, aprobat prin dispozitia nr 174/28.02.2020  emisa de Primaria Municipiului Turda.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Turda str. Andrei Muresanu nr. 12-16, in perioada 10 aprilie  –  22  aprilie 2020.

Persoanele fizice care se inscriu la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatoarele criterii:

 1. cunosc limba romana, scris si vorbit;
 2. sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministerului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 4. au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru savarsirea unor infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 7. nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfasura in doua etape, dupa cum urmeaza:

 1. etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie va fi in data de 10 aprilie 2020 ora 9:00. Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul Spitalului Municipal Turda care organizeaza concursul de ocupare a functiei de manager si concomitent se publica pe pagina de internet a acestuia.
 2. etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management se va desfasura la data de 22 aprilie 2020 ora 9:00.

Înscrierea candidaților la concurs  se face la sediul  Spitalului Municipal Turda str. Andrei Muresanu nr. 12-16, pana la data de 7 aprilie 2020, ora 15 (secretariatul institutiei).

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 2. copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 3. copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 4. copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori diploma de masterat sau doctorat in management sanitar, economic si administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
 7. cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 9. declaratia pe proprie raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 10. copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
 13. declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere;

In data de 26 martie 2020 ora 12:00 candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului Municipal Turda sub indrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului.

Orice persoana care isi manifesta intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management va transmite pe adresa de e-mail a Spitalului Municipal Turda: spitalmunicipalturda@yahoo.com  solicitarea de participare si eventualele intrebari, pana la data de 21.04.2020 ora 10:00.

Bibliografia din cuprinsul careia pot fi adresate intrebari cu ocazia sustinerii publice a proiectelor de management este urmatoarea:

 1. Legea 95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii;
 2. Lucrarea de management sanitar: Noi abordari ale sanatatii publice si managementului in regiunea europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Ed. Universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca 2007- autor prof. dr.Cristina-Maria Borzan.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, care va fi adaptata la problemele Spitalului Municipal Turda:

 1. planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
 2. siguranta si satisfactia pacientului;
 3. managementul calitatii serviciilor medicale;
 4. managementul resurselor umane;
 5. performanta clinica si financiara a activitatii spitalului.

In data de 16.04.2020 toate proiectele de management se vor publica pe pagina de internet a Spitalului Municipal Turda.

Contestatile se depun in termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatelor, iar solutionarea contestatiilor se face in termen de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

Taxa de concurs este de 500 lei si va fi achitata la casieria Spitalului Muncipal Turda.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0264/311.578 sau pe adresa de e-mail: spitalmunicipalturda@yahoo.com

Dupa finalizare etapelor de concurs se intocmeste, in ordine descrescatoare, clasificarea candidatilor care au promovat concursul.

Grila de punctare a proiectului de management este elaborata de comisia de concurs si se va afisa la sediul spitalului si se publica pe site-ul: www.spitalulmunicipalturda.ro dupa incheierea perioadei de inscriere a candidatilor.

descarca: manager.pdf 2.01MB PDF

Apply for this Job