Manager persoană fizică – Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” din Rădăuţi, județul SuceavaManager persoană fizică

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” din Rădăuţi, județul Suceava

3 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, județul Suceava, în temeiul H.G. nr. 286/2011, completată de H.G. nr. 1027/2014 anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției contractuale de manager persoană fizică, post contractual vacant pe durată determinată, concurs organizat în conformitate cu O.M.S. nr. 1520/2016, după cum urmează:

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, în perioada 10 aprilie 2020 – 23 aprilie 2020, în două etape:

  • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 10 aprilie 2020, ora 14.00, etapă eliminatorie;
  • etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor – cadru în data de 23 aprilie 2020, ora 11.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  1. cunosc limba română, scris și vorbit;
  2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar superior medical, economico-finaciar sau juridic cu diplomă de licență;
  3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordinal MS, ori absolvenți ai unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
  4. au cel puțin 5 ani vechime în muncă în posturile prevăzute cu studii universitare de lungă durată de la data confirmării în specialitate, conform legii;
  5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  6. sunt apte din punct dc vedere medical (fizic și neuropsihic);
  7. nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Spitalului Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian”, Rădăuți din Calea Bucovinei nr. 34A, Serviciul R.U.N.O.S., până la data de 7 aprilie 2020, ora 14.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute în regulamentul cadru pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizica aprobat de Primăria Municipiului Rădăuți.

Condițiile de participare la concurs, bibliografia stabilită, conținutul dosarului de înscriere, regulamentul de organizare a concursului se publică telefon 0230/564.067; 0784/257.005, persoană de contact – Hurjui Dumitru, pe site-ul spitalului www.spitalul-radauti.ro cât și la sediul spitalului.

Apply for this Job